Четверг, 13.12.2018, 00:08Приветствую Вас Гость | RSS
Надёжность систем
Меню сайта
Категории каталога
Мои статьи [1]

Каталог статей


Главная » Статьи » Мои статьи

Надежда лаб1
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ
МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. СӘТБАЕВ атындағы Қазақ ұлттық
техникалық университеті

Техникалық кибернетика кафедрасы

У.С. Аманжолов

АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ СЕНІМДІЛІК ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ СЕНІМЛАБ ТОПТАМАДА

Лабораториялық жұмыстарға әдістемелік нұсқау және студенттердің дербес жұмысына тәртібі бойынша «Жүйелердің талдау әдістері» және «Ақпараттық жүйелердің сенімділігі»
(мамандықтарға арналған 3701, 0913, 3704)

АЛМАТЫ 2006

УДК 681.3.06

ҚҰРАСТЫРУШЫ- ӨҢДЕУШІ АМАНЖОЛОВ У.С. Ақпараттық және техникалық жүйелердің сенімділік талдау әдістері СЕНІМЛАБ топтамада.
Лабораториялық жұмыстарға әдістемелік нұсқау және студенттердің дербес жұмысына тәртібі бойынша «Жүйелердің талдау әдістері» және «Ақпараттық жүйелердің сенімділігі»
(мамандықтарға арналған 3701, 0913, 3704). Алматы: ҚазҰТУ, 2005, с.1-33


Әдістемелік нұсқау «Ақпараттық және техникалық жүйелердің сенімділік талдау әдістері «СЕНІМЛАБ» топтамада лабораториялық жұмыстарға және студенттердің дербес жұмысына тәртібі бойынша «Жүйелердің талдау әдістері» және «Ақпараттық жүйелердің сенімділігі» студенттер мамандықтарына лайықты арналған 3701 – «Компьютерлік жүйелерді ақпараттық өңдеу және басқару», 0913 – «Ақпараттық жүйелердің техникасы және технологиясы» және 3704 – «Есептеу техникасы және автоматтандырылған жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету» лекциялардың көп жылдық оқулары және лабораториялық жұмыстардың өткізулері нәтижесінде өңделген және практикалық жұмыстардың курсы бойынша «Жүйелердің сенімділігі», «АЖБ сенімділігі», «Ақпараттық жүйелердің сенімділігі» және «Жүйелердің сенімділік талдау әдістері» ҚазҰТУ,
СЕНІМЛАБ топтамасы Borland Delphi ортасында өңделген жаңа бағдарламалық өңіммен келеді.

Сурет-23. Кесте-5. Әдебиет тізімі-7 атау.

Пікір жазған: Т. Омаров, техн. ғыл. канд., доц.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігінің 2005 жылғы жоспары бойынша басылды.
©ҚазҰТУ, 2006
КІРІСПЕ

Әдістемелік нұсқау «Ақпараттық және техникалық жүйелердің сенімділік талдау әдістері «СЕНІМЛАБ» топтамада лабораториялық жұмыстарға және студенттердің дербес жұмысына тәртібі бойынша «Жүйелердің талдау әдістері» және «Ақпараттық жүйелердің сенімділігі» студенттер мамандықтарына лайықты арналған 3701 – «Компьютерлік жүйелерді ақпараттық өңдеу және басқару», 0913 – «Ақпараттық жүйелердің техникасы және технологиясы» және 3704 – «Есептеу техникасы және автоматтандырылған жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету». Курстар «Жүйелердің талдау әдістері» және «Ақпараттық жүйелердің сенімділігі» элементтердің сенімділік бағалаулары жалпы принциптер және әдістерді зерттеуге және әр түрлі құрылым жүйелерінің, сонымен қатар олардың нәтижелік жоғарылату қолдануға рұқсат етеді.
Бұл әдістемелік нұсқау 5 лабораториялық жұмыстар суреттеулерді құрайды, сенімділік есептеу әдістерін бекітуге және білім тереңдетуіне жағдай жасайды және ауыстыру мезгілдердің тиімділеуін және алдын ала сақтау қызмет көрсетуін қамтамасыз етеді.
Топтама нәтижесінде құрылған лекциялардың көп жылдық оқулары және лабораториялық жұмыстардың өткізулері нәтижесінде өңделген және практикалық жұмыстардың курсы бойынша «Жүйелердің сенімділігі», «АЖБ сенімділігі», «Ақпараттық жүйелердің сенімділігі» және «Жүйелердің сенімділік талдау әдістері» ҚазҰТУ,
СЕНІМЛАБ топтамасы Borland Delphi ортасында өңделген жаңа бағдарламалық өңіммен келеді.

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС 1. СЕНІМДІЛІКТІҢ ЗАҢДАРЫ ЖӘНЕ СТАТИСТИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕРДЕГІ ОЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН БАҒАЛАУ

Осы бағдарлама сенімділік статистикалық функцияларының мағынасын есептейді, ең аз квадраттық қате қағидамен тарату болжаулық заңдарының үлестіруін есептейді. Бағдарлама нәтижесі сенімділік статистикалық функциясының ең аз ауытқумен тарату автоматты таңдалған заңы келеді.

Жұмыстың мақсаты: Мына жұмыс мақсатымен сенімділіктің типтік заңдарын зерттеу және алынған сынау мәлімет нәтижесінде қабыл алмаулар туралы сандық көрсеткіштерін есептеу. Берілгенге теріп алу керек, қаралатын объекті үшін жұмыс уақыттарының мағыналар тізбегі қабыл алмауға дейін сенімділік функциясын және оның параметрлері ұсынылып отырған кездейсоқ мөлшер үлестіру.

Есептің қойылымы: Қабыл алмауға дейін объекті жұмыс уақыттардың мағыналар тізбегін қажетті теріп алу, әрбір ұсынылған заңдарынан біреуіне үлестіру талапқа сай болған жөн: Вейбулла-Гнеденко (b=1, b=2, b=3), бір қалыпты, қалыпты, логорифмдік қалыпты үлестіру.

Жұмыс өткізу кезеңдері:
1. Төменгі жолға алдымен N – бүтін тізбекті толтыру керек, дұрыс сандар ti (әрбір сан объекті қабыл алмауына дейін жұмыс уақыттарының мағынасына талапқа сай болады). Алдын ала ол толтырылған, мысал сияқты, тізбекпен, бірқалыпты заңмен үйлестірілген. Сандар 99 көп аспау керек және ашық жол арқылы және артық символсыз енгізуге болады.
2. Содан соң «Старт» батырмасын басу керек. Экранда нақтылы заңға лайықты сенімділік тәжірибелік функциялары және сызықтар мағыналардың диаграммалары көрінеді.
3. Алты сызықтан таңдау керек, олардың ішінен, ең жақсы бейнемен диаграмма бағандары суреттеледі. Суретте қаралатын теориялық функциялардың үйлесімді параметрлері толық шығарылған.
4. Сәтті іріктеп табылған тізбекті қажетті сақтау, «Файл» менюді таңдап және меню пунктісі «Сақтау» немесе «Қалай сақтау».
5. Тек табылған тізбек жазылғаны қана емес, сонымен қатар статистикалық өңдеу. Мына файлда нәтиже жазылған, қандай үйлестіру заңы бойынша сіздердің мәліметіңіз статистикадан теориялық функция ауытқулары ең аз қате болады.

Осы бағдарлама менюін қарап шығамыз. Меню келесі бөлімдерден тұрады: файл, үйлестірулер және көмек.
Бөлім 1. ‘Файл’ опциялары: Сақтау, Қалай сақтау, Шығу. ‘Қалай сақтау’ опциясын басқанда кеңейтусіз файл аты таңдауына арналған диалогтық терезе және ‘Ok’ басуы көрінеді. ‘Сақтау’ командасы ‘report.txt’ файлға нәтиже кіргізеді төмендеу немесе кез келген басқа ат опцияда берілген 2.‘Қалай сақтау’.
Бөлім 2.‘Үлестіру’ суреттеуге қандай үлестірулер көрсетеді.
Бөлім 3. ‘Көмек’ осы анықтама материал жіберуге болады.


Сурет 1 – Мәліметтің және нәтиженің терезесі

Сенімділік типтік заңдары:
Сенімділік тәжірибелік функциясы мына формула арқылы есептелінеді:

1. Вейбулл-Гнеденко үлестіру
Вейбулла-Гнеденко үлестіру - метал беріктік шаршаулы сипаттамалардың суреттеуі үшін қолданады. Сенімділік теориясында ол элементтердің тоқтаусыз жұмыс уақыттарының ең жалпы үлестіруімен келеді, жұмыс уақыттары машиналардың айқын күй жағдайлары, басқа қызмет мезгілдер үлестірудің әр түрлі құрылғыларында суреттеледі.

Сенімділік функциясы: ;
Қабыл алмау жиілігі:
Қабыл алмау қарқындылығы: ;
1-ші қабыл алмауға дейін орта істеген жұмысы: .
2. Қалыпты үлестіру
Қалыпты үлестіру статистикалық есебінде ең қолданылған үлестіру болып табылады. Элементтер қабыл алмаулардың істеген жұмыстары үлестіру сияқты тозықтың және қартаю сенімділік теориясында оны қолданады, вариация коэффициенті V=S/X 0.3-0.4 шамалау шамадан асырмайды. Тоқтаусыз жұмыс ықтималдығын анықтауға болады, осы қасиетпен пайдаланып, қабыл алмаулардың ықтималдық сома және ықтималдықтар жұмысқа қабілеттілік сақтаулары бірлікке бірдей, онда егер F(t)+ P(t)=1
; ; ; D= σ2

Логорифмдік қалыпты үлестіру
Мынау үлестіруді қолдана отырып, қашан бақыланған құбылыс ертерек кездейсоқ мөлшер мағынасы кездейсоқ үлесті құрастырғанда қарастырады.
Сенімділік теориясында логарифмдік қалыпты үлестіру үшін суреттеу қолданады:
- қалыпқа келтіру үрдістері;
-ескірген істен шығу болса, онда тозық жетілдіруі пропорционалды тозық шапшаң мағынасына;
- істеген жұмыстың жылдам " күйіп кетуде " сенімдісіз элементтері;
- қабыл алмау көрінушілердің материал шаршауы нәтижесінде.
Сенімділік функциясы:

Қабыл алмау жиілігі:

Қабыл алмауға орта істеген жұмысы:
Бір қалыпты үлестіру
1 t<a
R (t) = (b-t)/(b-a) a<t<b;
0 t.> b
f (t)= 1/ (b-a), λ(t)= 1/ (b-t); Tоp= (a+b)/2; D = (b-a)2/12
Гамма үлестіру
Tоp = α / β; D = α / β2

Мысалдар:
Элементтердің жұмыс уақыттарының тізбегі қабыл алмауға дейін бар болсын:
ti ={3, 4, 3, 6, 5, 66, 44, 33, 11, 11, 22, 11, 11, 33, 33, 44, 55}, N=17
Сенімділік тәжірибелік мағынанын функциялары:
1; 0,632; 0,421; 0,368; 0,211; 0,105; 0,053; 0,000
M[t]=14,1428, орта квадраттық ауытқу: σ= 4,3369
Орта квадрат қатесі:
Вейбулл-Гнеденко үлестіруі:
β =1: λ= 0,0458; ε1= 0,2260
β =2: λ= 0,0023; ε2= 0,7317
β =3: λ= 0,0005; ε3= 1,1333
Бір қалыпты үлестіру a=0, b=55,55; ε4= 0,9579
Қалыпты үлестіру μ= 15,14, σ=4,33; ε5=1,2590
Логарифмдік-қалыпты үлестіру μ =2,76, σ=4,33; ε6=1,1710
Гамма үлестіру α=4,33, β=3,49; ε7= 5,0670
Шығару: Мына статистика үшін экспоненциалды үлестіру жақын келеді β =1: λ= 0,0458; ε1= 0,2260,
2. Элементтердің жұмыс уақыттарының тізбегі:
18 21 27 38 47 55 34 99 92 7 73 77 39 34 99 88 87 54 89 93 98
Вейбулл-Гнеденко заңына ең аз ауытқу (β =2)
3. Элементтердің жұмыс уақыттарының тізбегі:
2, 5, 6, 1, 7, 5, 8, 3, 5, 7, 3, 7
Вейбулл-Гнеденко заңына ең аз ауытқу (β =3)
4. Элементтердің жұмыс уақыттарының тізбегі:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Бір қалыпты үлестіру ең аз қате болады
5. Элементтердің жұмыс уақыттарының тізбегі:
8 3 6 4 5 0 4 6 10 12 9 13
Қалыпты үлестіру ең аз қате болады

Лабораториялық жұмыс орындалуына арналған қажетті:
1) Қабыл алмауға дейін қызмет сипаттайтын мезгілдер
сандардың тізбегі.
2) Қаралған сенімділік заңдардың параметрлерін теңестіру мақсатын шешу.
3) Орта квадраттық ең аз ауытқумен заң таңдау.
4) Отчет рәсімдеу және лабораториялық жұмысты қорғау.

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС 2. БҰЙЫМДЫ ЖӨНДЕУГЕ КЕТЕТІН ШЫҒЫНДЫ БАҒАЛАУ

Жұмыстың мақсаты: Өндіріс жағдай экономикалық талдау және шығын мағыналардың жөндеуге болжау алуы тексеру нәтижесінде қабыл алмаулар және ағымдағы жөндеуге нақты шығындар туралы. Алынған нәтижелер мезгілдерінің тиімді жоспарлау мақсаттарының шешімі жаңарту немесе күрделі жөндеулер үшін қажетті.
Есептің қойылымы: Ұсынамыз, тексеру нәтижесінде нақтылы кәсіп іс жөндейтін жүйелер «нақтылар» қызметтер мезгілдері қаралатын жабдықтау алынған (лаб. жұм. 1 көр.), кәсіп іс жоспарлы-экономикалық бөлімінде алынған нақты пайдалану қызмет етуге құралдар және ауыстырулар жұмсалған. Оқиғада қашан бірнеше түрінің негізгі жабдықтау болады және олар автономиялық жұмыс істейді, ал шығындардың пайдалануға біреу графаның шығындар өсуі қажетті бағалау уақыттардың әрбір нақтылы объектімен бекітеді. Оқиғада қашан кәсіп істе жалғыз жабдықтау келгенде, немесе пайдалануға шығындар бекіту үшін МНК қолдануымен жеңіл бөлек болжау мақсатына шешіледі.
Бастапқы деректер: Осы есептің шыққан мәліметтері барлық m мекемелердің бір айлық шығындардың қосындысы болып табылады және әр бір мекеменің әрбір айға қанша уақыт жұмыс істейтіні туралы ақпарат болып табылады. Уақытша кезеңі n
айларда беріледі және жоспарлау көкжиегі бірден бес жылға дейін (10-60), ал негізгі түйіндердің саны немесе жабдығы m = 2,3…10.

Мақсат модификацияланған ең аз квадраттық әдісімен шешіледі - Аманжолов У.С. 1970ж.
(Бағдарламалық қамтамасыз етуді өңдеуге көмектескен АСУ-95-1 тобының студенті Комисаренко А.)
Модификацияланған ең аз квадраттық әдіс

Негізгі жабдықтау қызметтер мезгілдердің тиімді жоспарлау мақсаттарының шешімі және жоспарлы-сақтаулық жұмыс құрастырушы графиктердің өсу шығын шегі ағымдағы жөндеу маңызды анықтау С(t). Нақты шығындар жөндеуге егер жабдықтау пайдаланған болса, бухгалтерия жазулары арқылы орнатуға болады. Шығындардың маңызды болжауын беру қолданумен байланысты. Бірінші жақындау шығындар сызықтық заңымен өседі y=ax+b. Жабдықтау бірегей немесе қымбат бағалы болса, онда жеке-жеке шығындарды бекіту мүмкін. Бірақ арнайы шығын қосылғы сияқты бекітіледі және шығын болжауы үшін әрбір жабдықтаумен байлаулы өңдеу қажетті модель үлгісі таңдалған заң параметрлерінің бағалауын жасау.
m - жабдықтау саны, Фi - жиынтық ағымдағы шығынның барлық i-кезеңдегі жабдықтау түрі, tij - j-ші жабдықтау өсу i-дегі уақыттардың нақты қаралатын кезеңі.
Егер t=0 болса, онда j-ші жабдық i-дегі кезең жұмыс жасаған жоқ, яғни күрделі жөндеу шығарылады (ауыстыру). Бірақ жөндеп іске қосу шығындар мынау кезеңге жатқызуға керек және олар b коэффициенті мағынасына тең.
Матрица мағынасын енгіземіз:

Ф вектор және t, P матрицасы бар болсын. Есепті шешу үшін a және b шығындардың және мақсаттық функцияның теңдеуін жазамыз:


dJ/dai=0, dJ/dbi=0 i=1,2,3...

Байлаулы шығындардың болжауы жаңартумен және жабдықтау пайдалануымен оның өнімділік түсуі жұмыс уақыттарының өсуімен қажет. Осы жерде факторлар өндіріс шығындардың өсу шегіне әкеледі, тоқтау уақытын ұзартады, қабыл алмаулардың санын және жөндеулердің ұзақтығын үлкейтеді және т.б. Айқын жетілген кез келген жабдық үшін қызмет мезгілі болады, жаңарту оның күрделі жөндеуді немесе экономикалық ауыстыру пайдалануға қарағанда пайдалы.
Мақсаттық минималдау функцияны жазамыз:

J =min { [C[1]-(a[1]*t [1,1]+a [2]*t[1,2]+...+a [m]* t [1,m])]2 +
+[C[2]-(a[1]*t [2,1]+a [2]*t[2,2]+...+a [m]* t [2,m])]2 +
+...+
+[C[n]-(a[1]*t [n,1]+a [2]*t[n,2]+...+a [m]*t [n,m])]2}

где С[i] – кезеңге барлық ошақтардың жөндеуіне нақты шығынның мерзімі
(ай) i=1,2,…, n ;
t [i,j] – i-ші ошақтың j мезгіліне нақты жұмыс уақыты,
j=1,2,…,m, i=1,2,…, n ;
a [i] - әрбір ошақ шығынның жөндеуіне қажетті анықтау, i=1,2,…, n ;

Егер жөндеп іске қосу шығыны болса, онда мақсатты функция мына түрде болады:
J =min {[C[1]- (a [1]*t[1,1]+b[1]+...+a[m]*t[1,m]+b[m])]2+
+[C[2]- (a [1]*t[2,1]+b[1]+...+a [m]*t[2,m])+b[m]]2+
+...+
+[C[n]-(a [1]*t[n,1]+b[1]+...+a[m]*t[n,m]+b[m])]2},

мұндағы b[i] – жөндеп іске қосу шығыны, i=1,2,...,m

Теңдеулер жүйесін алу үшін барлық айнымалылардың туындысын алып, ізделіп отырған шешімді аламыз.

1-ші оқиға үшін, жөндеп іске қосу шығындары жоқ болса, онда:
yi = a*ti

dJ/da[1]=-2 (C[1]-(a[1]*t[1,1]+a[2]*t[1,2]+..+a[m]*t[1,m])*t[1,1]-
-2 (C[2]-(a[1]*t[2,1]+a[2]*t[2,2]+..+a[m]*t[2,m])*t[2,1]-
-...-
-2 (C[n]-(a[1]*t[n,1]+a[2]*t[n,2]+..+a[m]*t[n,m])*t [n,1];

dJ/da[2]=-2 (C[1]-(a[1]*t[1,1]+a[2]*t[1,2]+..+a[m]*t[1,m])*t[1,2]-
-2 (C[2]-(a[1]*t[2,1]+a[2]*t[2,2]+..+a[m]*t[2,m])*t[2,2]-
-...-
-2 (C[n]-(a[1]*t[n,1]+x[2]*t[n,2]+..+a[m]*t[n,m])*t[n,2];
.
.
dJ/da[m]=-2 (C[1]-(a[1]*t[1,1]+a[2]*t[1,2]+..+a[m]*t[1,m])*t[1,m]-
-2 (C[2]-(a [1]*t[2,1]+a[2]*t[2,2]+..+a[m]*t[2,m])*t[2,m]-
-...-
-2 (C[n]-(a[1]*t[n,1]+a[2]*t[n,2]+..+a[m]*t[n,m])*t[n,m];

2-ші оқиға үшін жүйе мына түрде болады: yi = a*ti+ bi

dJ/da[1]=-2(C[1]-(a[1]*t[1,1]+b[i]+..+a[m]*t[1,m]+b[m])*t[1,1]-
-2 (C[2]-(a[1]*t[2,1]+b[1]+..+a[m]*t[2,m]+b[m])*t[2,1]-
-...-
-2 (C[n]-(a[1]*t[n,1]+b[1]+..+a[m]*t[n,m]+b[m])*t[n,1];

dJ/da[2]=-2 (C[1]-(a[1]*t[1,1]+b[1]+..+a[m]*t[1,m]+b[m])*t[1,2]-
-2 (C[2]-(a[1]*t[2,1]+b[1]+..+a[m]*t[2,m]+b[m])*t[2,2]-
-...-
-2 (C[n]-(a[1]*t[n,1]+b[1]+..+a[m]*t[n,m]+b[m])*t[n,2];
.
.
.

dJ/da[m]=-2 (C[1]-(a[1]*t[1,1]+b[1]+..+a[m]*t[1,m]+b[m])*t[1,m]-
-2 (C[2]-(a[1]*t[2,1]+b[1]+..+a[m]*t[2,m]+b[m])*t[2,m]-
-...-
-2 (C[n]-(a[1]*t[n,1]+b[1]+..+a[m]*t[n,m]+b[m])*t[n,m];

dJ/db[1]=-2 (C[1]-(a[1]*t[1,1]+P[1,1]*b[i]+..+a[m]*t[1,m]+P[1,m]*b[m])*P[1,1]-
-2 (C[2]-(a[1]*t[2,1]+P[2,1]*b[1]+..+a[m]*t[2,m]+P[2,3]*b[m])*P[2,1]-
-...-
-2 (C[n]-(a[1]*t[n,1]+P[n,1]*b[1]+..+a[m]*t[n,m]+P[n,m]*b[m])*P[n,1];

dJ/db[m]=-2 (C[1]-(a[1]*t[1,1]+P[1,1]*b[i]+..+a[m]*t[1,m]+P[1,m]*b[m])*P[1,n]-
-2 (C[2]-(a[1]*t[2,1]+P[2,1]*b[1]+..+a[m]*t[2,m]+P[2,3]*b[m])*P[2,n]-
-...-
-2 (C[n]-(a[1]*t[n,1]+P[n,1]*b[1]+..+a[m]*t[n,m]+P[n,m]*b[m])*P[n,n];

где P[i,j]=0 если t[i,j]<>0 и P[i,j]=1 если t[i,j]=0.
P[i,j]=0 - i-ші кезеңдегі күрделі жөндеу өткізу себеппен шығындардың жоқ болуын білдіреді, болмаған жағдайда P[i,j]=1.
Енді нольге теңестіріп, теңдеу жүйесін шешеміз. Оны шешу үшін Гаусс-Зейделдің процедурасын қолданамыз.
Жұмыс өткізу кезеңдері:
1. Алдымен объектілердің санын таңдау керек m (m = 2,3…10). Қанша ол сіздің кәсіпте бар.
2. Жаңа қаралатын түйіндердің жөндеп іске қосу шығындары (ия, жоқ) іске қосылғанын анықтау.
3. Жоспарлау көкжиегі n бес жылдан көп емес айларда берілуін (10-60) анықтау.
4. Календарлық кезеңге лайықты нақты шығындар пайдалануын енгізу (ай, жыл).
5. Әрбір календарлық кезеңге қаралатын объектілердің өсуін енгізу.
6. Шешімге кірісу, жеке туынды шығындардың параметрлері арқылы сызықты алгебралық теңдеудің жүйе матрицалар мағынасын аламыз. Гаусс-Зейдел әдісімен жүйені шешкенде олардың параметрлер мағынасын есептейміз.
7. Бағдарлама әрбір объектіге шығындардың болжау теңдеулерінің графикасын және жалпы барлық кәсіпте шығындардың теңдеулерін алуға рұқсат етеді.
8. Алынған салыстырмалы қате қабылдаушылығын бағалау.


Сурет 2 - Мақсатты таңдау терезесі


Сурет 3 - Мәлімет енгізу терезесі


Сурет 4 – Нәтижелер терезесі


Сурет 5 – Болжам терезесі

Сурет 6 - Болжам шығын терезесі


Сурет 7 - Салыстырмалы қателік

Мысал
Бастапқы деректер:
Қорғасын қорытпалары үшін шахтадық ошақ объекті ретінде аламыз. Зауыттағы объектілердің саны - 3. Айлардың саны, ішінде ошақтар жұмысы - 30. Болжаймыз, ауыстырудан кейін (күрделі жаңарту жұмысы) жөндеп іске қосу шығындары бар.
Кесте 1- Алынған деректер:
ай Шығындар мерзімі (мың.тенге) 1-ші өспелі ошақ 2-ші өспелі ошақ 3-ші өспелі ошақ
1 190 18 0 8
2 185 19 0 9
3 161 20 1 10
4 179 21 2 11
5 186 22 3 12
6 203 23 4 13
7 180 0 5 14
8 202 1 6 15
9 134 2 7 0
10 234 3 8 0
11 162 4 9 1
12 156 5 10 2
13 175 6 11 3
14 197 7 12 4
15 268 8 13 5
16 224 9 14 6
17 157 10 15 7
18 173 11 16 8
19 170 12 17 9
20 214 13 18 10
21 132 14 0 11
22 228 15 0 12
23 389 0 1 13
24 156 1 2 14
25 328 2 3 7
26 207 3 4 0
27 185 4 5 0
28 150 5 6 1
29 112 6 7 2
30 175 7 8 3

Теңдеу жүйесінің матрицасы:

3919 1662 2274 0 66 12 50247 = 0
1662 2313 1211 6 0 24 39125 = 0
2274 1211 2178 27 40 0 42433 = 0
0 6 27 2 0 0 569 = 0
66 0 40 0 4 0 735 = 0
12 24 0 0 0 4 760 = 0
Нәтижелердің жүйе шешімдері
a [1] = 2,1843; b[1] = 120,78; y1=2,18*t +120,78
a [2] = 8,2536; b [2] = 44,77 y2= 8,25*t +44,77
a [3] = 10,293; b [3] = 133,92 y3=10,29*t +133,92

Лабораториялық жұмыс орындалуына арналған қажетті:
1) Күрделі жаңарту жұмысынан немесе ауыстырудан кейін жөндеп іске қосу шығындарды белгілеп, жабдықтың санын анықтау.
2) Қаралатын календарлық кезеңге жабдықтаудың өсуін
сипаттайтын тізбекті сандар беру, ал күрделі жаңарту жұмысынан кезеңдерді нольдермен белгілеп қою.
3) Әрбір жабдықтауға шығын өсу шегі заңдарының параметрлерін теңестіру мақсатын шешу және нақты жиынтық және болжанушы шығын графиктерін салу.
4) Алынған шешім қателігін бағалау.
5) Отчет рәсімдеу және лабораториялық жұмысты қорғау.

Категория: Мои статьи | Добавил: uralamanlud (15.05.2008)
Просмотров: 2260 | Рейтинг: 3.8/4 |
Всего комментариев: 0
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0